Chi tiết sản phẩm
Hiệu quả khách hàng

(*)Lưu ý : Kết quả phụ thuộc vào cơ địa của từng khách hàng.

 • Loại combo Giá
 • Răng sứ veneer

  (Liên hệ)

  0,000

  Đặt lịch
 • Răng sứ katana

  (Liên hệ)

  0,000

  Đặt lịch
 • Răng sứ Venus

  (Liên hệ)

  0,000

  Đặt lịch
 • Răng sứ zico

  (Liên hệ)

  0,000

  Đặt lịch
 • Răng sứ HTsmimel

  (Liên hệ)

  0,000

  Đặt lịch
 • Răng sứ Titan

  (Liên hệ)

  0,000

  Đặt lịch